Biuro Rachunkowe

Brak konieczności oznaczenia oryginał/kopia na fakturze VAT

Przypominamy, że od początku 2013 roku, nie ma już obowiązku umieszczania na fakturze oznaczenia ORYGINAŁ lub KOPIA.

Należy jednak pamiętać, że nadal w przypadku faktur nieelektronicznych wymagany jest wydruk przynajmniej dwóch jednakowych egzemplarzy faktury.