Biuro Rachunkowe

INFORMACJE

Obowiązki wobec ZUS

W terminie 7-dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej należy dokonać zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i ewentualnie do ubezpieczenia społecznego w ZUS. Jeżeli pracujecie Państwo na pełnym etacie, wystarczy jedynie zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Na podstawie elektronicznie przesłanego wniosku CEIDG-1 ZUS dokonuje rejestracji Państwa tylko jako płatnika, natomiast nie zgłasza Państwa do ubezpieczeń.

W okresie dwóch lat od daty rozpoczęcia działalności, opłacany jest tzw. „mały ZUS”, polega to na tym, iż składki na ubezpieczenie społeczne naliczane są od obniżonej podstawy (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia). Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są przez wszystkich w takiej samej wysokości.
Continue reading