Biuro Rachunkowe

Obowiązki wobec ZUS

W terminie 7-dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej należy dokonać zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i ewentualnie do ubezpieczenia społecznego w ZUS. Jeżeli pracujecie Państwo na pełnym etacie, wystarczy jedynie zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Na podstawie elektronicznie przesłanego wniosku CEIDG-1 ZUS dokonuje rejestracji Państwa tylko jako płatnika, natomiast nie zgłasza Państwa do ubezpieczeń.

W okresie dwóch lat od daty rozpoczęcia działalności, opłacany jest tzw. „mały ZUS”, polega to na tym, iż składki na ubezpieczenie społeczne naliczane są od obniżonej podstawy (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia). Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są przez wszystkich w takiej samej wysokości.

Wysokość składek (dane za okres IV-XII 2012)
– ubezpieczenie społeczne: 143,56 zł / 674,88 zł (mały ZUS/duży ZUS);
– fundusz pracy: 51,83 zł (tylko duży ZUS);
– ubezpieczenie zdrowotne: 254,55 zł (jednakowo dla mały i duży ZUS);

– łącznie składki mały ZUS 398,11 zł;
– łącznie składki duży ZUS 981,26 zł (po dwóch latach).