Biuro Rachunkowe

Wysokości składek ZUS za rok 2017

Informacja o wysokości składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

– ubezpieczenie społeczne: 190,62 zł / 812,61 zł (mały ZUS/duży ZUS);
– fundusz pracy: 62,67 zł (tylko duży ZUS);
– ubezpieczenie zdrowotne: 297,28 zł (jednakowo dla mały i duży ZUS);

– łącznie składki mały ZUS     487,90 zł;
– łącznie składki duży ZUS 1.172,56 zł (po dwóch latach).

 

mały ZUS – dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez okres 2 lat

duży ZUS – dla osób prowadzących działalność gospodarczą powyżej 2 lat